ආයුබෝවන්
வநக்கம்
WELCOME
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය තොරතුරු කේන්ද්‍රයට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නෙමු.
ஹம்பாந்தோட்டா மாவட்ட செயலக தகவல் மையத்திற்கு வருக.
Welcome to the Hambantota District Secretariat Information Center

....සිංහල....

...தமிழ்...

ENGLISH

කරුණාකර භාෂාව තෝරන්න
மொழி தேர்வு செய்க
Please Select The Language
Created by K.B Rajitha Madhuranga Udeshana,Computer Training Unit,Distric Secretariat-Hambantota; All rights reserved.